Do nas należy jutrzejszy dzień!

ZADANIA SzOKu:

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • Prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjno – zawodową oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • Współpraca z urzędami pracy, centrami informacji i planowania kariery zawodowej oraz biurami karier na wyższych uczelniach.PODSTAWOWE USŁUGI OFEROWANE UCZNIOM

 • Poradnictwo grupowe i indywidualne;
 • Wsparcie dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Rozwijanie umiejętności;
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno – zawodowej;
 • Wskazywanie informacji w Internecie.
 • Profesjonalny program komputerowy eSzOK

 

EFEKTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 • Dużo lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 • Lepsze (dynamiczne i elastyczne) dopasowanie ludzi do zawodów, co zapewni niższe koszty społeczne;
 • Dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy;
 • Wzrost mobilności zawodowej i wyrównywanie szans na rynku pracy;
 • Właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia.

 

ZAWARTO POROZUMIENIA Z NASTĘPUJĄCYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI:

 • Zakładem produkcyjno – handlowo – usługowym „Bodella”
 • Producentem bluzek damskich i młodzieżowych „HOLI”
 • Pracownią Poligraficzno – Introligatorską „INTROGRAF” s.c.
 • Producentem Podłoża do Pieczarek „MYKOGEN”
 • Kwiaciarnią „VIOLA”

 

Do współpracy z nami zaprosiliśmy również rodziców oraz Radę Pedagogiczną

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • Projekt „Drogowskaz” – przeprowadzony we współpracy z MCIZ ze Zduńskiej Woli
 • Przeprowadzenie testu na predyspozycje zawodowe w III klasach gimnazjum
 • Wyjazd do Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku
 • Udzielanie porad uczniom w zakresie wyboru przyszłej szkoły
 • Udzielanie pomocy bezrobotnym z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych
 • Promowanie działalności SzOKu wśród uczniów ZSO i mieszkańców Kolumny
 • Nawiązanie współpracy z PUP w Łasku

logo politechnika lodzka logo wfos                    logo bip