Akceptuję pliki cookies.

Początki

  • Z inicjatywy pani Ireny Chądzyńskiej (ówczesnej kierowniczki "starej" szkoły) powołany został w 1956r. Komitet Budowy Szkoły.Dnia
  • 1 maja 1961 r. nastąpiło otwarcie nowej szkoły w Kolumnie.
  • Z kroniki szkolnej dowiadujemy się o tętniącym życiu szkoły: rozwija się sport, pracują koła zainteresowań, recytatorskie, muzyczne, prężnie działa harcerstwo.
  • Z inicjatywy p. Haliny Marganiec, uczniów jej klasy oraz ich rodziców, ufundowany został szkole sztandar. Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się z okazji święta 1 Maja w 1970 roku.
  • W związku z likwidacja "starej" szkoły, w roku szkolnym 1978/79 obie szkoły zostały połączone.
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 1985/86 było szczególnie uroczyste. oddano do użytku dobudowane drugie piętro, dzięki czemu zmniejszona została znacznie zmianowość nauczania.
  • Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 1985/86, połączone z obchodami 25-lecia szkoły odbywało się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Ośrodek Kultury

Rok 1991 - luty: z inicjatywy burmistrza p. Andrzeja Owczarka powołany został w szkole Ośrodek Kultury, w którym uczniowie mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania.

LO

W roku szkolnym 1993/94 w szkole rozpoczynają naukę dwie klasy licealne. Z inicjatywy p. Krystyny Politańskiej, ówczesnej dyrektorki szkoły, powołane zostało przez Kuratorium Liceum Ogólnokształcące i tak utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie.Nasze liceum jest stosunkowo młodą szkołą. Jednakże atmosfera tutaj panująca jest wspaniała. Dzięki naszym międzynarodowym wymianom wyzbyliśmy się jakichkolwiek kompleksów,
poza tym doskonalimy swój język angielski i niemiecki, a także mamy przyjaciół za granicami naszego kraju. W naszej szkole prężnie rozwija się harcerstwo. Istnieje tutaj 3 Szczep "Szare Wilki" im. Żołnierzy Armii Krajowej, który podtrzymuje tradycję harcerstwa i AK, należy do Klubu Pikującego Orła
(elitarnego ogólnopolskiego grona drużyn harcerskich im. Cichociemnych ). W szkole działa także koło ekologiczne "MY", koło informatyczne i plastyczne. Istnieje także chór, zespoły taneczne i Szkolne Stowarzyszenie Integracji Europejskiej.

Broszura XX lat LO

Ekologia

Od roku 1993 odbywały się w szkole w maju Ogólnopolskie Zjazdy Organizacji Ekologicznych, organizowane z inicjatywy p. Macieja Kozakiewicza.

Wymiany uczniów z Niemcami

Z inicjatywy p. Włodzimierza Stawickiego 1993 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy burmistrzem Łasku i Dannenbergu w Niemczech o wymianie gospodarczej, kulturalnej i oświatowej. Młodzież naszej szkoły systematycznie uczestniczy w wymianach do dnia dzisiejszego.

Wymiany uczniów z Danią

W roku szkolnym 1994/95, dzięki naszej absolwentce p. Izabeli Rasmussen nawiązano współpracę i wymianę uczniów pomiędzy naszą szkołą, a Hundige Lille Skole w Danii. Także ta wymiana cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W roku 2005 obchodzono 10 rocznicę spotkań polsko-duńskich.

Wymiany uczniów z Ukrainą

W roku szkolnym 2003/2004 dzięki panu Włodzimierzowi Czernuszko nawiązaliśmy kontakt ze Szkołą w Równem na Ukrainie. Od tamtej pory nasi uczniowie uczestniczą także w wymianie z młodzieżą ukraińską.

Współpraca z Filharmonią

Od początku istnienia szkoły do rozwoju kultury muzycznej ogromnie przyczyniła się Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, dając comiesięczne koncerty. Obecnie osoby zainteresowane muzyką poważną mogą skorzystać z ofert wyjazdowych do filharmonii lub teatru.

Dyrektorzy szkoły

W ciągu 35 lat istnienia szkoły kierowali nią: W. Woliński, H. Winkler, K. Korczak, L. Wełna, A. Serwa, T. Łuczak, K.Poltańska. Od roku szkolnego 2005/2006 dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest pani Halina Wawrzyniak-Licha.

W skład ZSO od 1 września 2019r. wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 4

Liceum Ogólnokształcące

 

Opracował: Raku

 

 


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip