Akceptuję pliki cookies.

 Głosujcie codziennie na siłownię plenerową przy naszej szkole!!!

Jesteśmy na 3 miejscu, mamy prawie 2000 głosów, musimy wyprzedzić Gorzkowice, które obecnie mają 5600 głosów. W każdym województwie ma powstać tylko jedna siłownia! Głosujemy do 6.07.2016r. przez Facebooka (pamiętajcie, aby głos był ważny trzeba potwierdzić go przez kliknięcie linku jaki przyjdzie na Waszą pocztę).

GŁOSUJ!!!

 

  Każdy głos się liczy, pełna mobilizacja i będzie zwycięstwo!!!

 

 

Ferie Zimowe 2016 slider

zapraszamy wkrótce

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ

Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2016/2017

Wyjazd na Politechnikę Łódzką

W dniu dzisiejszym (14.02.2017r) grupa 19 uczniów naszej szkoły ( 17 z liceum i 2 uczennice IIIkl. gimnazjum) uczestniczyła w zajęciach z matematyki i fizyki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • P5
 • P6
 • P7
 • P8
 • P9

W pierwszej części uczniowie wysłuchali wykładu dr inż. Małgorzaty Terepety z CMF (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki) na temat "Georg Cantor – człowiek, który ujarzmił nieskończoność". Uczniowie poznali pojęcie liczby kardynalnej, dowiedzieli się, że liczba kardynalna zbioru pustego to 0 (zero), liczba kardynalna dowolnego zbioru skończonego, to liczba jego elementów, a moc zbioru liczb naturalnych oznacza się pierwszą literą alfabetu hebrajskiego alef0 i jest to najmniejsza liczba kardynalna zbioru nieskończonego, a moc zbioru liczb rzeczywistych literą gotycką c (continuum).

|N| = alef0 oraz |R| = c.

Ponadto poznali pojęcie zbioru przeliczalnego i nieprzeliczalnego. Od dziś wiedzą, że zbiór liczb naturalnych jest przeliczalny, a zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny.
W drugiej części wykładu poznali zbiór Cantora oraz przykłady niektórych fraktali oraz krzywych fraktalnych, takich jak.: trójkąt i dywan Sierpińskiego, krzywa Kocha, zbiór Mandelbrota.

Następnie uczniowie udali się do laboratorium fizycznego na zajęcia zatytułowane "Czy to jest możliwe? Niezwykły ruch obrotowy", które poprowadził dr Dariusz Krzyżański . Na podbudowie doświadczalnej uczniowie zgłębiali pojęcia prędkości i przyspieszenia kątowego, momentu bezwładności i momentu siły oraz energii kinetycznej ruchu obrotowego.

Politechnika Łódzka

zajęcia z matematyki (na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Joanna Kucner

-          termin: poniedziałek 14.30 - 16.30 lub czwartek 13.45 - 15.15,  (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:      październik: 22

 • Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2015/2016

 listopad: 9(pon) i 26

 grudzień: 10 i 21(pon)

z fizyki ( zajęcia na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Barbara Kościelniak-Mucha

-          termin: czwartek , 13.45 - 15.15 (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:    październik: 15 i 29

listopad: 5 i 19

grudzień: 3 i 17

laboratoria

-             21 października 2015r. (11.45 - 16.30)

gościmy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnym wykładzie z akustyki wzbogaconym licznymi pokazami. Drugą cześć stanowiło laboratorium z Podstaw Miernictwa Elektrycznego, w ramach którego zapoznali się z podstawowymi przyrządami mierniczymi takimi jak woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz napięcia i prądu stałego. W czasie trwania zajęć uczniowie wykonywali pomiary rezystancji rezystora liniowego, następnie wykorzystując woltomierz i amperomierz, badali charakterystykę napięciowo-prądową tego samego rezystora, aby przekonać się, która metoda pomiaru jest lepsza. Na zakończenie wykonali charakterystykę napięciowo-prądową elementu nieliniowego jakim jest dioda półprzewodnikowa krzemowa. Zajęcia prowadzili dr inż. Piotr Górski i dr Rafał Ledzion - pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Kolejny wyjazd odbędzie się 25.11.2015r. tym razem będziemy gościć na Wydziale Mechanicznym (szczegóły wkrótce).

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p9a
 • p9b
 • p9c
 • p9d
 • p9e
 • p9f
 • p9g
 • p9h
 • p9j

 -             25 listopada 2015r.,(11.45 - 16.30)

Zajęcia interaktywne obejmujące prezentację oraz możliwość wykonania prostych czynności obsługowych w trzech modułach:
1.Roboty przemysłowe (dr inż.  Paweł Żak)

2.Obrabiarki sterowane numerycznie (dr inż. Piotr Zawiasa)

3.Napędy i sterowanie pneumatyczne (dr inż. Michał Krępski).

Zajęcia będą poprzedzone wprowadzeniem zawierającym informacje nt. Wydziału Mechanicznego, sposobu rekrutacji, współpracy z partnerami przemysłowymi i możliwości rozwoju własnych kompetencji.

 -             20 stycznia 2016r.,

 -             13 kwietnia 20126r.,

 -             25 maja 2016r.

Każdy wyjazd to zajęcia na innym wydziale. Można zatem uczestniczyć we wszystkich lub na wybranych laboratoriach. Koszt zajęć będzie podawany każdorazowo

WYKŁAD

W dniu 28 października uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie dr Ewy Korzeniowskiej z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej poświęconym nadprzewodnikom. Wykład poprzedziła prezentacja oferty kształcenia Politechniki poprowadzona przez panią Kamilę Kremer-Kuśnierek.

 • wykad1
 • wykad2
 • wykad3
 • wykad4
 • wykad5
 • wykad6


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip